☀ĐUA TOP TAM GIỚI – NHẬN ĐỈNH CẤP THẦN VẬT☀


Trong sự đua tranh khốc liệt của tam giới: Nhân Giới, Ma Giới, Thiên Giới luôn xuất hiện những Tiên Gia ưu tú nhất.
Những Tiên Gia đó đại biểu cho sức mạnh, ý chí của Giới mình, và những tài nguyên, bảo bối mạnh mẽ nhất của Giới luôn dành cho những vị Tiên Gia đó.
BQT xin gửi đến các bạn sự kiện đua top với phần thưởng là những thần vật, thần thú mạnh mẽ nhất Tam Giới.
 Thời hạn sự kiện: 6 Ngày kể từ ngày thứ 2 mở server
 Thể thức: Mỗi ngày đua Top 1 hạng mục, người ưu tú nhất của từng giới mới có thể nhận được những thần vật này.
 Phần thưởng từng ngày như sau:
 Ngày 2: Đua top Cánh, nhận cánh “Đấu Chiến Thánh Phật”
 Ngày 3: Đua top Thú, nhận Thú “Tử Kim Kỳ Lân”
 Ngày 4: Đua top Tu Luyện, nhận Thần Ấn “Long Du Thiên Hạ”
 Ngày 5: Đua top Thần Nữ, nhận “Chiến Quang Hoàn”
 Ngày 6: Đua top Trang Bị, nhận Áo “Chiến Hoàng Thần Khải”
 Ngày 7: Đua top Tổng CL, nhận Thần Khí “Chiến Hoàng Thần Binh”

Chia sẻ: