Bang phái tranh bá

Tranh Bá Bang, nơi tình anh em lên ngôi, nơi chiến thuật được đề cao, nơi mọi người chung chý hướng cùng nhau chống lại kẻ thù. Để hiểu rõ chiến trường này, ta phải ghi nhớ những điều sau :

Mỗi ngày hàng tuần vào lúc 20h30 đến 20h50 sẽ mở chiến trường.

Khi tham gia tính năng, bang nào chiếm cứ điểm Trung Ương trong vòng 10 phút sẽ kết thúc Tranh Bá Bang – trong thời gian chiếm sẽ được tặng thêm điểm.

 

 

Nếu khi kết thúc, số điểm của bang sẽ quyết định thứ hạng của bang.

 

Khi ở trong map, sẽ tăng điểm tích lũy thi đấu cho Bang hội.

Bang chiếm cứ điểm bất kỳ liên tục sẽ được thêm điểm.

Phần quà sẽ được gửi qua thư đến các thành viên của Bang.

Trang Bá Bang – nơi vinh danh Bang hội mạnh nhất

Chia sẻ: