Hệ thống PK

Trong Thông Thiên mobi, kẻ mạnh làm vua kẻ thua chịu thiệt. Võ công tu luyện càng cao sức mạnh càng vượt trội. Bằng hữu có thể tự do PK bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào kể cả trong thành.  Hệ thống PK đơn đấu, bang hội chiến thể hiện cái tôi và địa vị của người chơi. Khả năng PK càng cao sẽ nhận được sự ngưỡng mộ và chứng minh địa vị của mình. Lực chiến càng cao cơ hội thắng PK càng nhiều. Trong Thiên Thư mobile có rất nhiều bản đồ và các hoạt động để bằng hữu có thể tự do PK với nhau.

Có 3 hình thức PK là : Hòa Bình, Phe Phái, PK Toàn Bộ

Các chế độ PK

Khi tiêu diệt một người chơi ở chế độ pk hòa bình bạn sẽ tăng một lượng điểm ác danh tùy vào chênh lệch lv giữa 2 người.

Điểm Ác danh đạt 500 điểm sẽ trở thành tên đỏ, 800 sẽ đạt danh hiệu Pháp Ngoại Cuồng Đồ, 1000 sẽ đạt danh hiệu Thập Ác Bất Xá và bắt buộc dùng.

 

Danh hiệu “Thập Ác Bất Xá” dành cho người chơi trên 1000 Ác danh

Tên đỏ khi bị tiêu diệt sẽ mất một lượng kinh nghiệm và ngược lại tiêu diệt sẽ nhận được kinh nghiệm.

Điểm ác danh sẽ giảm dần khi người chơi lên mạng, có thể dung tẩy ác lệnh để trừ 400 điểm ác danh, không thể tái sử dụng trong 12 giờ.

Chia sẻ: