Tầm Bảo

Đông Hải Tầm Bảo – Vạn Báu Quy Nhất. Biển Đông Hải vốn giữ nhiều báu vật mà không đâu có thể có được. Muốn sở hữu những vật phẩm đó, ta phải làm sao. Tất cả chỉ cần xem dưới đây

Khi tầm bảo, người chơi sẽ nhận được các vật phẩm quý giá, chỉ duy nhất có trong tầm bảo.

Đông Hải Tầm Bảo – Vạn Báu Quy Nhất

Có 3 lựa chọn để Tầm Bảo : Sơ – Cao – Chí Tôn

Tùy theo lựa chọn mà phần thưởng khác nhau.

Sau khi Tầm Bảo, tất cả phần thưởng sẽ được giữ trong Bảo Khố chỉ cần vào đó và lấy ra.

Chia sẻ: