Tây Thiên Thỉnh Kinh

Kinh doanh kiếm tiền – Vận Tiêu tìm bảo. Câu nói đó lúc nào cũng đúng. Muốn có tiền, muốn trải nghiệm những nguy hiểm khi đi phiêu lưu, tất cả sẽ có trong Vận Tiêu. Để con đường có thể dễ dàng hơn, Tiên Hữu phải đọc những điều này :

Mỗi ngày người chơi được 3 lần vận tiêu cả ngày, thời gian x2 sẽ là 19h – 19h30

Người chơi có 3 lần làm mới miễn phí mỗi ngày. Có thể dùng KNB để mua thêm lượt.

Có thể cướp tiêu của người chơi khác, nhưng khi cướp tiêu của người cùng trận doanh sẽ không có quà. Tối đa 1 ngày có 3 lần nhận được quà Tiêu Diệt.

Chọn Tiêu phù hợp với bản thân

Chia sẻ: