Thái Thượng Luyện Đan

Luyện Đan, nơi quy tụ linh khí của đất trời, nơi thần tiên ngự trị, nơi thiên tài thăng hoa. Nơi đây mang lại quá nhiều lợi ích, nhiều đến nỗi nếu bỏ qua, bạn sẽ làm cho con đường tu tiên dài ra muôn thuở. Và đây là những quy tắc Luyện Đan

Có thể tham gia cả ngày, cấp 40 có thể tham gia.

Một ngày có 2 lần tham gia luyện đan.

Càng tổ đội với càng nhiều người thì được càng nhiều quà.

Khi có các nút nhấn hỗ trợ, hãy nhanh chóng ấn đủ để được nhiều quà hơn.

 

Luyện Đan tu hành – Sớm thành Thần Tiên

Chia sẻ: