Thiên Nữ

Qua bao nhiêu khó khăn, qua bao nhiêu khổ cực, con đường tu tiên cũng cần một người để chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau bước qua con đường khổ cực đó. Để có được Thiên Nữ xinh đẹp giúp mình, chúng ta phải tham khảo các bước sau :

 Tăng tư chất : Tăng tư chất Thiên Nữ cần Thẻ Triệu Hồi Thiên Nữ tương ứng và Thiên Nữ Tư Chất Đan. Cả 2 nguyên liệu này đều nhận thông qua sự kiện đặc biệt.

Thiên Nữ Hằng Nga

 Thăng cấp : Để thăng cấp Thiên Nữ cần Thiên Nữ Exp Đan (Sơ, Trung, Cao). Thiên Nữ Exp Đan thu thập được thông qua Phụ Bản EXP hoặc mua gói ưu đãi dành cho VIP.

Nâng cấp Thiên Nữ

Thần Giao : Thần Giao cần Châu Bảo. Tùy theo cấp Thần Giao hiện tại của Thiên Nữ mà cần Châu Bảo lục cho đến Châu Bảo đỏ. Châu Bảo nhận được bằng cách đổi Vinh Dự khi tham gia Đấu Chiến.

Nâng cấp Thần Giao

Tiến Cấp : Tiến cấp Thiên Nữ cần có Triền Miên Đan (Sơ -> Đỉnh). Tùy theo cấp Tiến cấp của Thiên Nữ mà cần dùng Triền Miên Đan phẩm chất khác nhau. Khi tiến cấp thất bại sẽ tăng điểm chúc phúc.

Triền Miên Đan nhận được thông qua mua tại Shop và Phụ Bản Đạo Cụ.

Tiến cấp Thiên Nữ

Phẩm Chất : Tăng phẩm chất cần có Đan Tư Chất (Lục -> Kim). Tùy theo phẩm chất hiện tại của Thiên Nữ mà cần có Đan Tư Chất màu sắc khác nhau. Khi tăng phẩm thất bại bị trừ 1 điểm Tiến độ.

Đan Tư Chất có thể nhận được thông qua mua tại Shop và tham gia hoạt động Thông Thiên Tháp.

Sử dụng Phẩm Đan để nâng Phẩm Chất

Quang Hoàn : là vòng sáng bao bọc xung quanh Thiên Nữ. Tăng cấp Quang Hoàn cần có Thiên Nữ Quang Hoàn Đan. Tăng đủ 10 sao sẽ lên 1 bậc. Tăng thất bại sẽ nhận điểm chúc phúc.

Thiên Nữ Quang Hoàn Đan nhận được thông qua mua tại Shop.

Sử dụng Thiên Nữ Quang Hoàn để nâng cấp Quang Hoàn

Chúc các Tiên Hữu chơi game vui vẻ ^^.

 

Chia sẻ: