Hệ thống nhiệm vụ hàng ngày

Hàng ngày, trên con đường tu tiên, nếu không có bất kỳ sự giúp đỡ nào, liệu có thể đi tiếp được không ? Câu trả lời là không. Đó chính là lý do tại sao chúng ta phải giúp đỡ người khác, nhằm có được những sự giúp đỡ từ xung quanh. Cách làm những nhiệm vụ đó đơn thuần chỉ là lấy đồ, tiêu diệt quái vật, nhưng để nắm rõ hơn, Tiên Hữu cần ghi nhớ các chú ý sau :

Mỗi ngày, người chơi có 20 nhiệm vụ ngày để hoàn thành

Có thể dùng KNB để hoàn thành nhanh. Có thể dùng KNB để auto làm nhiệm vụ.

Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được exp. Hoàn thành 20 nhiệm vụ sẽ nhận được thưởng thêm.

Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Chia sẻ: