Tọa Kỵ

Trên con đường tu tiên, không có dấu chân của kẻ bộ hành, và trên thế gian, rất nhiều Linh thú mong tìm được người chủ của mình. Vậy muốn tìm một Linh thú cho bản thân, bạn phải tìm hiểu những điều cần biết như :

 Tăng cấp Tọa Kỵ : Cần dùng Bạc cho mỗi lần tăng cấp. Cấp càng cao lượng Bạc cần càng lớn. Xác suất thành công là 100%. Giới hạn cấp của Tọa Kỵ là ngang với cấp nhân vật hiện tại.

Tăng bậc Tọa Kỵ : Tọa Kỵ có 10 bậc và các hình ảnh Ảo hóa đặc biệt khác. Nguyên liệu cần để tăng cấp là Đan tăng bậc thú. Bậc Tọa Kỵ càng cao lượng Đan tăng bậc thú cần cho một lần tăng càng lớn. Tăng bậc thất bại sẽ tăng điểm chúc phúc. Khi chúc phúc đạt đến mức tối đa Tọa Kỵ sẽ tăng bậc và thay đổi hình thái.

* Đan tăng bậc thú có thể mua từ Shop và thu thập từ tính năng Bộ Bộ Kinh Tâm. Tham gia Bộ Bộ Kinh Tâm thông qua giao diện Hàng ngày.

Sử dụng Đan tăng bậc thú để tăng bậc Tọa Kỵ

 Trang Bị Tọa Kỵ : Tọa Kỵ có 4 trang bị: Trảo, Giáp, Yên, Khôi. Để nâng cấp trang bị cần Đá Rèn tương ứng với trang bị đó. Cấp trang bị càng cao càng cần nhiều Đá Rèn cho một lần nâng cấp. Khi các trang bị đạt đến cấp độ nhất định sẽ thay đổi màu sắc phẩm chất.

* Đá Rèn trang bị Tọa Kỵ có thể nhận được thông qua Shop và hoạt động Bảo Vệ Thiên Cung.

Sử dụng Đá Rèn Tọa Kỵ để nâng trang bị Tọa Kỵ

 Thánh Khí : Thánh Khí gồm có 10 bậc. Để nâng cấp Thánh Khí cần có Hiền Giả Thạch. Hiền Giả Thạch có thể nhận được thông qua mua trong Shop và Phụ Bản Đạo Cụ.

Sử dụng Hiền Giả Thạch để nâng cấp Thánh Khí

 Phi Thăng : Tăng bậc Phi Thăng cần có Đan Phi Thăng Thú. Tùy theo bậc hiện tại mà cần số lượng Đan Phi Thăng Thúkhác nhau cho một lần tăng. Tăng thất bại sẽ nhận điểm Chúc phúc. Khi đạt đến bậc 5 Tọa Kỵ có thể phi thăng (bay).

* Đan Phi Thăng Thú nhận được thông qua mua tại Shop.

Sử dụng Đan Phi Thăng Thú để nâng cấp Phi Thăng

 

 

Chia sẻ: