Trừ yêu gấp ba

Vào mỗi buổi tối, khi sức khỏe đã không còn đủ để phiêu lưu, chúng ta bắt buộc phải tìm chỗ nghỉ, và nơi đâu là nơi có thể bảo vệ chúng ta khỏi tất cả những nguy hiểm bên ngoài, chỉ có thể là Map Auto đánh quái

Được tham gia cả ngày, thời gian x3 vật phẩm rớt ra là 12:00 – 12:30 hàng ngày.

Từ 0:00 – 8:00 mỗi ngày, người không phải tên đỏ trong map Auto sẽ được bảo vệ khỏi những người chơi khác.

Trong map auto có thể rớt những vật phẩm hiếm mà không thể có được ở những nơi khác.

X3 Trừ yêu – nơi nghỉ ngơi của mọi người

Chia sẻ: