Tu luyện

Luyện thân thể, một bước lên mây, phiêu diêu tự tại, chuyển thế thành tiên. Tu luyện tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng thật ra lại vô cùng khó khăn. Và muốn tu luyện dễ dàng hơn, chúng ta cần hiểu rõ các bước cơ bản sau :

Luyện Thể : Cần Chân Khí nhất định cho mỗi lần Luyện Thể. Cấp Luyện Thể càng cao cần càng nhiều Chân Khí.

Chân Khí nhận được thông qua Tầm Bảo,  Phúc Lợi và một số hoạt động khác.

Dùng Chân Khí làm tăng Luyện Thể

 Luyện Hồn : Có 7 thuộc tính để Luyện Hồn. Khi Luyện Hồn cần Đan Luyện Hồn, tùy theo cấp độ của thuộc tính cần Đan Luyện Hồn phẩm chất từ Sơ đến Siêu.

* Đan Luyện Hồn nhận được thông qua Shop và Phụ Bản Đạo Cụ.

Sử dụng Đan Luyện Hồn để nâng cấp Luyện Hồn

 

Chia sẻ: